Vampyyrien ylhäisön tasot - Trivia

 :: Ylläpito :: Trivial

Siirry alas

Vampyyrien ylhäisön tasot - Trivia

Viesti  Jilli lähetetty Pe 27 Kesä - 20:04

Vampyyrien aateliston voi jakaa rajusti kolmeen kastiin. Näillä kasteilla on omat tapansa ja käytäntönsä.
Aatelistoon kuuluminen on samaan aikaan sekä arvo, että elämäntapa, jonka mukaan elämä tulee suorittaa.

I.taso: Rex kastiin kuuluu kokonaisuudessaan ainoastaan draculaperhe.
II.taso: Lyvra kastiin kuuluvat Sant Salvatore, Bartoszewic ja muita vanhoja aatelissukuja.
III. taso: Curaia kastiin kuuluvat uusrikkaat ja hiljattain aatelisarvonsa ansainneet.

Rex:
Kaikkein korkein taso vampyyrien ylhäisön hierarkiassa. Tähän tasoon kuuluvat ainoastaan draculaperheen jäsenet. Heitä koskevat kaikkein tiukimmat käyttäytymissäännöt, koska heiltä odotetaan niin paljon. Heitä tarkkaillaan myös taukoamatta, kuten ihmismaailman kuninkaallisia. Heille kuuluu muutamia etuuksia, mutta on ollut myös tapana, että tämän tason vampyyrit avioituvat pysyvästi. Tämän tason liitot ovat yleensä bisnekseen verrattavia sopimuksia, joissa kaksi arvostetun suvun jäsentä pariutuu keskenään. Niissä harvemmin on kyseessä kiintymys tai rakkaus. Yleensä Dracula itse pitää huolen rexiin kuuluvien vampyyrien avioliittosopimuksista. Tämä käytäntö johtuu puhtaasti siitä, että tämän tason aateliset ovat poikkeuksetta Draculan perheenjäseniä.

Päämies:
Rexin päämiehenä toimii tietenkin Dracula. Hän tekee omaan kastiinsa liityvät päätökset ilman vampyyrien neuvoston apua. Hän päättää esimerkiksi perheenjäsentensä avioliitoista ja kihlautumisista. Kastin päämiestä voi pitää eräänlaisena huoltajana oman säätynsä vampyyreille.

Säännöt ja käytösmallit:
Nämä ovat sanattomasti laadittuja käyttäytymissääntöjä, joita rexin edustajat noudattavat, säilyttääkseen arvonsa alempiarvoisten silmissä. Näin myös pyritään estämään skandaalien leviäminen, joita sopimaton käytös saattaisi edistää.

Siveys: Rex tason vampyyreilta vaaditaan ehdottomasti siveyttä. Naimattomat ja kihlautuneet vampyyrit säästävät itseään tuleville puolisoilleen, eikä seksistä puhuta julkisesti, eikä sitä saa tapahtua julkisesti. Kaikki mahdolliset poikkeavuudet, pienimmätkin, seksuaallisistasuuntautumista, -mieltymyksiin pidetään myös ehdottoman salassa.
Seurustelu: Nuoret vampyyrit eivät seurustele ennen kuin täyttävät 90-vuotta. Senkin jälkeen on korrektia seurustella ainoastaan tulevan kihlatun kanssa. Tässä asiassa nuorille miehille suodaan enemmän vapauksia ja he saavat kosiskella useampaa neitoa kerralla ennen avioliittosopimuksen solmimista. Nuorten naisten on puolestaan suhtauduttava kosiskeluun lähes viileästi ja etäisesti.
Tunteiden hallinta: Perheenjäsenet eivät saa näyttää tunteitaan julkisesti. Lähes kaikki piilotetaan hillityn ja viileän ulkokuoren alle. Jos jotain draamaa on ilmassa, sitä ei missään nimessä sallita näyttää ulkopuolisille. Kaikkeen pitää suhtautua viileän kohteliaasti tai – etäisesti tai – paheksuvasti tilanteesta riippuen.
Rikollisuus: Tätä ei sallita Rex vampyyreille. Asiaa katsotaan täysin mustavalkoisesti. Jos päämies tai joku hänen perheenjäsenensä harjoittaa rikollisuutta, hänen uskotaan vievän sen myös hallintoon asti. Historiassa on törmätty muutamiin tällaisiin tapauksiin ja nämä Rexin jäsenet on kielletty täysin ja katsottu kuulumattomiksi Draculaperheeseen.
Lait: Rexin jäsenten odotetaan noudattavan kaikkia vampyyreille ja ihmisille asetettuja lakeja kuuliaisesti ja pilkun tarkasti.
Odotukset: Rexeiltä odotetaan näyttäviä saavutuksia eri osa-alueilta. Hyväntekeväisyys, muoti, bisnes ja monet muut vastaavat ovat suotavia kohteita menestystä ajatellen.

Lyvra:
Lyvran jäsenet ovat toisen tason aatelisia. Heitä ei hallitse aivan yhtä tiukat säännöt kuin rexin jäseniä, mutta myös he saavat tarkastella tekemisiään tarkoin. He ovat myös esimerkkinä alempien tasojen vampyyreille ja he esiintyvät julkisuudessa aivan yhtä paljon kuin Draculaperheen jäsenet. Yleinen mielipide on, että lyvraan kuuluminen on huomattavasti raskaampaa ja vaarallisempaa, kuin rexin jäsenenä oleminen. Rex-tason perheenjäsenten toilailuista huolehtii Dracula, joka pyrkii lakaisemaan mahdollisimman paljon maton alle. Koska lyvran jäsenten tekemisiä tarkkaillaan aivan yhtä innokkaasti, mutta heidän skandaaleilleen ei löydy siivoojaa, tyrijät joutuvat vastuuseen teoistaan. Pahimpina näistä rangaistuksista on perheestä ja yhteisöstä karkoittaminen.
Sääntöjen noudattamisesta huolimatta lyvrassa elävien vampyyrien on tavallista väkeä helpompi edistyä elämässä ja uralla jo pelkästään maineen ja rahan avulla.

Päämies ja neuvosto:
Lyvran päämiehenä toimii tällä hetkenä Giraldo V Pierno, koska kenelläkään Sant Salvatoren ja Bartoszewiczin perheen jäsenistä ei ole aikaa tai kiinnostusta kyseiseen hommaan. Giraldo V Pierno toimenkuvaan kuuluu lähinnä puheenjohtajana toimiminen neuvoston kokouksissa, joiden päätökset lähetetään Draculalle (tai tämän avustajalle) harkittavaksi. Lyvralla ei ollut valtaa tehdä päätöksiä, jotka olisivat koskeneet vampyyriyhteiskuntaa laajemmin ja yhteisön sisäisten toimintamallien oli liikuttava lakien sisällä.

Säännöt ja käytösmallit:
Nämä ovat sanattomasti laadittuja käyttäytymissääntöjä, joita lyvran edustajat noudattavat, säilyttääkseen arvonsa alempiarvoisten silmissä. Näin myös pyritään estämään skandaalien leviäminen, joita sopimaton käytös saattaisi edistää.

Siveys: Lyvra tason vampyyreilta vaaditaan ehdottomasti siveyttä. Naimattomat ja kihlautuneet vampyyrit säästävät itseään tuleville puolisoilleen, eikä seksistä puhuta julkisesti, eikä sitä saa tapahtua julkisesti. Kaikki mahdolliset poikkeavuudet, pienimmätkin, seksuaallisistasuuntautumista, -mieltymyksiin pidetään myös ehdottoman salassa.
Seurustelu: Nuoret vampyyrit eivät seurustele ennen kuin täyttävät 90-vuotta. Senkin jälkeen on korrektia seurustella ainoastaan tulevan kihlatun kanssa. Tässä asiassa nuorille miehille suodaan enemmän vapauksia ja he saavat kosiskella useampaa neitoa kerralla ennen avioliittosopimuksen solmimista. Nuorten naisten on puolestaan suhtauduttava kosiskeluun lähes viileästi ja etäisesti.
Tunteiden hallinta: Perheenjäsenet eivät saa näyttää tunteitaan julkisesti. Lähes kaikki piilotetaan hillityn ja viileän ulkokuoren alle. Jos jotain draamaa on ilmassa, sitä ei missään nimessä sallita näyttää ulkopuolisille. Kaikkeen pitää suhtautua viileän kohteliaasti tai – etäisesti tai – paheksuvasti tilanteesta riippuen.
Rikollisuus: Tätä ei sallita lyvran vampyyreille. Asiaa katsotaan täysin mustavalkoisesti.
Lait: Lyvran jäsenten odotetaan noudattavan kaikkia vampyyreille ja ihmisille asetettuja lakeja kuuliaisesti ja pilkun tarkasti.
Odotukset: Lyvralta odotetaan näyttäviä saavutuksia eri osa-alueilta. Hyväntekeväisyys, muoti, bisnes ja monet muut vastaavat ovat suotavia kohteita menestystä ajatellen.

Loppujen lopuksi rex ja lyvra eroavat toisistaan ainoastaan siinä, että Draculalla on kaikki valta perheensä skandaalien peittelemiseen, kun muiden sukujen päämiehet ovat kädettömiä jonkin ikävän sattuessa.

Curaia:
Curaian aateliset ovat vampyyriylimystön alhaisinta väkeä, silti he ovat arvoasteikolla paljon korkeammalla kuin tavalliset tallaajat. Heitä on kuitenkin ehdottomasti kaikkein eniten, sillä tälle tasolle on suhteellisen helppo päästä. Curaiaan luetaan lukuisia uusrikkaita, sekä Hellin piirissä menestyneitä, jotka ovat ansainneet Draculan kunnioituksen, sekä hiljaittain aatelisarvon saaneita sukuja. Heitä  voidaan kutsua eräällä tavalla vampyyriyhteisön julkkiksiksi.
Tämän kastin keskuudessa sattuivat tosin, kaikkein naurettavimmat ylitseampumiset, kun alempisäätyiset yrittivät olla rexin ja  lyvran tasoa.

Päämies ja neuvosto:
Curaianeuvoston päämies valitaan kolmenkymmenen vuoden välein äänestyksellä yhteisön miesjäsenistä. Naisia ei itseasiassa otettu kokouksiinkaan juuri koskaan, koska siellä tehtävät päätökset eivät sopineet hameväelle. Tosin harvat tämän tason miehistä pitivät kauniimpaa sukupuolta kelvolliseksi mihinkään muuhun kuin pitämään huolta kodista.
Curaianeuvostossa käsitellään heidän kastiinsa liittyviä asioita. Päätökset tehdäänn äänestyksellä. Mikäli keskustelun alla on jotain suurempaa, joka vaati esimerkiksi Draculan huomiota, lähetetään lyvralle harkittavaksi, joka saattaa äänestää sen eteenpäin vampyyrirodun hallitsijalle.

Säännöt ja käytösmallit:
Nämä ovat sanattomasti laadittuja käyttäytymissääntöjä, joita curaian edustajat noudattavat, säilyttääkseen arvonsa alempiarvoisten silmissä. Näin myös pyritään estämään skandaalien leviäminen, joita sopimaton käytös saattaisi edistää.

Siveys: Säädytöntä käytöstä ei katsota hyvällä, mutta sitä ei tuomita aivan yhtä rankasti kuin ylemmissä yhteiskuntaluokissa. Kaikkein parasta olisi, jos rietastelija hoitaisi hommansa kaikilta salassa ja näkymättömissä, sekä esittäisi julkisesti siveydensipulia. Joidenkin pyrkyrisukujen keskuudessa tätä vahditaan kuitenkin yhtä tiukasti kuin rexin ja lyvran keskuudessa.
Seurustelu: Yleisesti ottaen olisi hyvä, jos nuori ei seurustelisi vastakkaisen sukupuolen kanssa, ennen kihlautumista. Ja silloinkin vain oman kumppanin kanssa. Mutta curaian keskuudessa näkee kaikenlaista, eikä siitä yleensä nosteta meteliä. Ainoastaan silloin, jos joku tuo julki jonkin suuremman perverssion. Silloinkin tätä vain päivitellään suureen ääneen, mutta kukaan ei oikeastaan välitä tehdä asialle mitään. Pyrkyriperheistä löytyy kuitenkin tässäkin tapauksessa poikkeuksia.
Tunteiden hallinta: Curaiaan kuuluvilta lähes odotetaan skandaaleja ja epäsovinnaista käytöstä. Juhlissa he ovat niitä, jotka puhuvat rivouksia ja nauravat liian kovaan ääneen tai ottavat himpun verran liikaa alkoholia.
Rikollisuus: Tätä ei tietenkään sallita kenellekkään, mutta curaian jäsenillä saattaa olla enemmän luurankoja kaapissa kuin muilla.
Lait: Heidän odotetaan noudattavan kaikkia vampyyreille ja ihmisille asetettuja lakeja kuuliaisesti ja pilkun tarkasti. Mutta jos lakien rikkomista tapahtuu, kukaan ei oikeastaan ylläty ja sanotaan, että ”tätä saattoikin odottaa curaian vampyyriltä.”
Odotukset: Heiltä odotetaan saavutuksia eri osa-alueilta. Hyväntekeväisyys, muoti, bisnes ja monet muut vastaavat ovat suotavia kohteita menestystä ajatellen.

Yhteenveto ylhäisöluokista:

  • Heiltä odotetaan moitteetonsa ja hienostunutta käytöstä kaikissa tilanteissa.


  • Minkäänlaisia virheitä ei suvaita missään tilanteessa.


  • Vakvista rikkomuksista seuraa karkoitus.


  • He noudattavat lähes orjallisesti vanhoja tapoja.


  • Nainen on pelkkä koriste-esine ja jälkeläisten synnyttäjä tai joissain tapauksessa kaupanteon väline.


  • Vanhin poika on perheen perijä.

_________________
Admin, the Kanaemo.

Jillin hahmolista
avatar
Jilli
Pelinjohtaja

Viestien lukumäärä : 4561
Join date : 21.12.2011
Ikä : 29
Paikkakunta : Suomen New York

http://hellvsheaven.palstani.com

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 :: Ylläpito :: Trivial

 
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa